FREE EXPRESS SHIPPING ON ORDERS OVER 1000 SEK (SWEDEN)

LOCALISED PAYMENT METHODS AVAILABLE AT CHECKOUT

DUTIES & TAXES PAID ON ALL EU ORDERS

USER TERMS

USER TERMS

This website is owned and operated by Hybrid Training Club. All content in the form of products, images, text, and video belongs, unless otherwise stated, to Hybrid Training Club and may not be used elsewhere without written approval.

Use of the website's content, offers and features is subject to your acceptance and commitment to all the terms, policies, and guidelines specified as a visitor.

Hybrid Training Club reserves the right to update, change, and replace all or part of the user terms if deemed necessary. 

ANVÄNDARVILLKOR

Denna webbplats ägs och drivs av Hybrid Training Club. Allt innehåll i form av produkter, bildmaterial, text och video tillhör, om inte annat anges, Hybrid Training Club och får inte användas någon annanstans utan skriftligt godkännande.

Användning av webbplatsens innehåll, erbjudanden och funktioner sker under förutsättning att du som besökare accepterat och förpliktat dig till samtliga villkor, policys och riktlinjer som anges.

Hybrid Training Club förbehåller sig rätten att uppdatera, ändra och ersätta hela eller delar av användarvillkoren om så bedöms nödvändigt. Webbplatsen är värd hos Shopify Inc, den e-handelsplattform som gör det möjligt att erbjuda våra tjänster och produkter till försäljning.